Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:Aktualności:

Funkcjonowanie Parafii podczas nowych obostrzeń sanitarnych:

2021-03-26 21:03

 

Od dnia 27 marca br. wchodzą w życie nowe obostrzenia pandemiczne dotyczące miejsc kultu religijnego. Podczas Liturgii w kościołach i kaplicach wprowadzono limity uczestników: 1 osoba na 20 m2 powierzchni budynku. Według tego przelicznika w kościele parafialnym w Liturgii może uczestniczyć 18 osób, w kościele górnym 10 osób, z zachowaniem nakazu zasłaniania maseczką górnych dróg oddechowych  i dystansu 1,5 m. Na placach kościelnych mogą również przebywać wierni, zachowując wspomniany wyżej dystans i używając maseczek.

 

27 marca 2021 r. – Dzień Spowiedzi św. wielkanocnej

W związku z wprowadzeniem obostrzeń, podczas organizacji spowiedzi św. wielkanocnej winniśmy się do nich dostosować, czyli w kościołach w jednym momencie nie może przebywać więcej osób niż nakazują limity. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego zalecenia!

W sobotę, okazja do spowiedzi św. w kościele parafialnym: od godz. 7.15 do 8.00; od 10.15 do 11.00 i po południu, od godz. 17.00 do 18.00 i od 19.00 do 19.30; w kościele górnym: od 15.00 do 16.00.

Co 10 minut, podczas spowiedzi św.,  będzie rozdawana Komunia św. przez Nadzwyczajnych Szafarzy.

Do kościołów wchodzimy głównym wejściem, wychodzimy w kościele parafialnym przez  Zakrystie, po krótkim dziękczynieniu, w kościele górnym - bocznym wyjściem. Konfesjonał po stronie penitenta będzie można samodzielnie dezynfekować.

Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszach św. w kościołach mają osoby przynależące do rodziny, której dotyczy zamówiona intencja.

28 marca 2021 r. – Niedziela Palmowa

Msze św. w naszej parafii:

7.30, 9.00 (kościół górny), 9.00 (kościół parafialny - dodatkowa), 11.00, 12.15 (kościół parafialny - dodatkowa),

15.00 (kościół parafialny - dodatkowa)  i 17.00.

 Podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo palm!

Msze św. z naukami rekolekcyjnymi będą transmitowane drogą internetową.

Gorzkie Żale – 16.15

Nie będzie w tym roku konkursu palm!

Nie będzie również procesji!

Czytaj więcej

Zmarła Helena Głowacka

2021-03-26 21:03

Dzisiaj, w szpitalu w Myślenicach, zmarła Helena Głowacka, l. 95 (os. Węgierskie (Wosie), nr 137).

Informację o pogrzebie przekażemy w późniejszym czasie.

Śp. Helenę polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci!

R. i. P.

Czytaj więcej

Rekolekcje Parafialne 25-28 marca 2021 r.

2021-03-21 01:03

 

 

Program Rekolekcji Parafialnych w  Węglówce

 

25-28 marca 2021 r.

Prowadzący: ks. Dariusz Lewczak SCJ

25 marca (czwartek)

  7.00 – Msza św. z nauką ogólną

  9.00 (górny kościół) – Msza św. z nauką ogólną

16.00 – Msza św. z nauką rekolek. dla Dzieci, Uczniów Szkoły Podstaw. (do kl. VII)

17.00 – Godzina Święta

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.30 – Nauka dla Młodzieży

26 marca (piątek)

  7.00 – Msza św. z nauką

  9.00 (górny kościół) – Msza św. z nauką ogólną

- odwiedziny chorych (od godz. 10.00 – 3 księży)

16.00 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką rekolek. dla Dzieci, Uczniów Szkoły

             Podstaw. (do kl. VII)

17.30 – Adoracja eucharystyczna

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Droga Krzyżowa dla Dorosłych i Młodzieży

19.30 – Nauka dla Młodzieży

27 marca (sobota) Dzień spowiedzi i adoracji Najśw. Sakramentu

  7.15 – 8.00 – Okazja do spowiedzi św.

  8.00 – Msza święta z nauką ogólną

10.15 – 11.00 – Okazja do spowiedzi św.

11.00 – Msza św. z nauka ogólną

15.00 – 16.00 – Okazja do spowiedzi św. (górny kościół)

16.00 (górny kościół) - Msza święta z nauką ogólną

17.00 – 18.00 – Okazja do spowiedzi świętej

18.00 – Msza święta z nauką ogólną

19.00 – Okazja do spowiedzi świętej dla Młodzieży  (od kl. VIII)

19.30 – Msza św. dla  Młodzieży

28 marca (niedziela) – Zakończenie rekolekcji

  7.30 – Msza św. z nauką ogólną

  9.00 (górny kościół) – Nauka ogólna i Msza św.

- Droga Krzyżowa

  9.00 (kościół parafialny) – Msza św. i  nauka ogólną

11.00 – Msza św. z nauką dla Dzieci (finał konkursu na najpiękniejszą palmę)

16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

17.00 –  Msza św. z nauką ogólną

 

Odwiedziny Chorych – 26 marca (piątek) od godz. 10.00

Prosimy o zgłaszanie Chorych, których moglibyśmy odwiedzić przed świętami, najlepiej do czwartku, 25 marca br. Dziękujemy!

Modlitwa w intencji Rekolekcji Parafialnych

Przez 3 dni, a więc od niedzieli 21 marca do środy 24 marca br. ofiarujmy modlitwę: Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …oraz  Chwała Ojcu …  w intencji Rekolekcjonisty i rekolekcji.

Czytaj więcej

Zmarł Kazimierz Fryc

2021-03-19 16:03

 

W dniu 19 marca br. zmarł  Kazimierz Fryc, lat 52 (Węglówka, os. Oleski, nr  19). Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 marca  br. (niedziela) w kościele parafialnym,  o godz. 13.00 - różaniec, a  o godz. 13.30 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłego do grobu na pobliskim cmentarzu.

Śp. Kazimierza polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

Różaniec w intencji Zmarłego w  kaplicy przedpogrzebowej - 19.03. br., (piątek), godz. 19.10; 20.03. br. (sobota), godz. 19.00

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

 

Według aktualnych zaleceń sanitarnych wewnątrz kaplicy przedpogrzebowej  może być do 5 osób, w kościele parafialnym do 24 osób. Uczestników modlitwy różańcowej, Mszy św. pogrzebowej, ostatniego pożegnania na cmentarzu, obowiązuje nakaz zasłaniania dróg oddechowych i zachowania dystansu między sobą przynajmniej 1,5 m. Obostrzenie to dotyczy, tak samo przebywających wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła i kaplicy.

Czytaj więcej

Rekolekcje on-line dla Młodzieży

2021-03-07 17:03

8-10 marca 2021

 

Linki:

YT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzKqeArHmJ9OFwQ5eZ-5rjQadfYjZHwIU
FB: https://www.facebook.com/SercanskieDniMlodych

Czytaj więcej

Wielki Post - Orędzie papieża Franciszka

2021-02-17 00:02

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2021

 

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)
Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

 

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela.

2. Nadzieja jako “żywa woda”, która pozwala nam kontynuować naszą podróż.

Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się napić przy studni, nie pojmuje, kiedy mówi On, iż może ofiarować jej „żywą wodę” (J 4, 10). Na początku myśli ona naturalnie o zwykłej wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Ducha Świętego, którego da w obfitości w Tajemnicy Paschalnej i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już w zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia z Jego otwartego serca.

W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

3. Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.

Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie... Miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii.

„Zaczynając od «miłości społecznej», można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej uniwersalnym dynamizmem, może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich” (Enc. Fratelli tutti, 183).

Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 7-16); oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom (por. Mk 6, 30-44). Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.

Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.

„Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształcona miłością, prowadzi do pojęcia godności drugiego człowieka; ubodzy są uznani i docenieni w ich niezmiernej godności, poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem prawdziwie włączeni w społeczeństwo” (Enc. Fratelli tutti, 187).

Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 11 listopada 2020 r., we wspomnienie św. Marcina z Tours

 

Franciszek

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by