Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:

Aktualności:

Dekret Metropolity Krakowskiego z dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszach św. kosciołach

2020-10-17 19:10

 

17 października 2020

DEKRET DOTYCZĄCY DYSPENSY

OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia. 1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
 2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
 3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych
  o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
 4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
 5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
 6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
 7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

ks. Grzegorz Kotala

Czytaj więcej

Nawiedzenie relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque

2020-10-13 15:10

Zapraszamy do udziału w nawiedzeniu relikwii św. Małorzaty Marii Alacoque w naszej parafii. Dzisiaj modlitwy za przyczyną św. Małgorzaty połączone z nabożeństwem fatimskim. Początek - godz. 17.15. Jutro, okazja do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msze św. z odpowiednim nabożeństwem o godz. 7.00, po południu - godz. 18.00, wcześniej różaniec i  modlitwy wstawiennicze. Dla wszystkich pracujących poza Węglówką, przyjeżdżajacych na weekend -okazja do wzięcia udziału w nabożeństwie związanym z nawiedzeniem relikwii w najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00 w górnym kościele.

Czytaj więcej

Nawiedzenie Ikony i Relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque

2020-10-04 00:10

 

NAWIEDZENIE IKONY I RELIKWII

św. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
WĘGLÓWKA 11 – 18 X 2020

11 X NIEDZIELA

16.15     Wprowadzenie i powitania relikwii św. Małgorzaty Marii

16.30     Adoracja i nabożeństwo różańcowe
Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii

17.00     Msza święta

Błogosławieństwo relikwiarzem

12 X PONIEDZIAŁEK

7.00        Msza święta

Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii

i błogosławieństwo relikwiarzem

17.15     Adoracja w ciszy / Indywidualna modlitwa przed relikwiami

17.30     Nabożeństwo różańcowe / Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii
o ustanie pandemii, za chorych i cierpiących

18.00     Msza święta

Błogosławieństwo relikwiarzem

13 X WTOREK

7.00        Msza święta

Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii za zmarłych parafian
Błogosławieństwo relikwiarzem

17.15     Nabożeństwo fatimskie
Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii
w intencjach poleconych przez wiernych

18.00     Msza święta

Błogosławieństwo relikwiarzem

14 X ŚRODA – Liturgiczne wspomnienie św. Małgorzaty Marii

7.00        Msza święta z nabożeństwem odnowienia osobistego poświęcenia się NSPJ

Błogosławieństwo relikwiarzem

17.15     Adoracja w ciszy / Indywidualna modlitwa przed relikwiami

17.30     Nabożeństwo różańcowe / Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i św. Małgorzaty Marii w sposób szczególny za nauczycieli z okazji ich święta

18.00     Msza święta z nabożeństwem odnowienia osobistego poświęcenia się NSPJ

Błogosławieństwo relikwiarzem

Przeniesienie relikwii do kaplicy na plebanii

18 X NIEDZIELA / Kościół Górny

9.00        Msza święta

Modlitwy wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii i błogosławieństwo relikwiarzem, pożegnanie relikwii św. Małgorzaty Marii

Okazja do spowiedzi: poniedziałek-środa g. 17.15 – 18.00

Czytaj więcej

Dołącz do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

2020-09-26 17:09

 

STRAŻ HONOROWA NSPJ

Początki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty. Tam, u stóp Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie: Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan.

Na bazie objawień Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque w klasztorze w Paray-le-Monial we Francji, siostra Maria od Najświętszego Serca, z siostrzanego francuskiego klasztoru znajdującego się w mieście Bourg-en-Bressew – narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało się włócznią przebite Serce Jezusa; u góry rysunku umieściła słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u dołu: Straż Honorowa Najświętszego Serca. Tak powstało Arcybractwo i zegar Straży Honorowej, który od 1863 roku jest symbolem prowadzącym niezliczone rzesze z całego świata do Boga. Każdy z członków wstępujący do Arcybractwa wybiera jedną godzinę w ciągu dnia i przeżywa ją w zjednoczeniu z Eucharystycznym Sercem Jezusa, ofiarowuje swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi, zwłaszcza za niewdzięczność i zapomnienie wobec ogromu miłości Najświętszego Serca Jezusowego.

Kto może należeć do Straży Honorowej?

Każdy. Dziecko, młodzieniec, starzec, kobieta czy mężczyzna, osoba zamężna, samotna, poświęcona Bogu, zakonnik, zakonnica, ksiądz, biskup, papież... W rejestrach Arcybractwa figurują zarówno papieże, królowie, jak też osoby proste; intelektualiści i robotnicy, bogaci i biedni. Do Straży Honorowej NSPJ należało wielu błogosławionych, a także świętych. Byli to m.in. bł. Pius IX, św. Jan Bosko, św. Magdalena Zofia Barat, św. brat Albert Chmielowski i wiele innych.

Obowiązki członka straży

Każdy członek obiera sobie jedną stałą godzinę straży, by codziennie czuwać przy Bożym Sercu. W ten akt miłości członkowie Arcybratwa włączają całe swoje życie wraz z sumiennym wypełnianiem obowiązków swego stanu.

Szczegółowe obowiązki członka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

– wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym, do której przywiązany jest odpust cząstkowy;
– brać udział w adoracji wspólnotowej;
– szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa;
– brać udział we Mszy Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu w pierwsze piątki miesiąca;
– w miarę możliwości często nawiedzać Najświętszy Sakrament;
– brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Żadne podjęte przez członków zobowiązanie nie obowiązują pod karą grzechu.

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Comiesięczne spotkania w ośrodkach Straży Honorowej pod kierunkiem księdza opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc.

Więcej informacji o Arcybractwie można uzyskać na stronie internetowej www.strazhonorowa.pl

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność Arcybractwa serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się zazwyczaj w ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 18.00. Terminy spotkań są aktualizowane w ogłoszeniach parafialnych.

Zapisać się do straży można także w dniach nawiedzenia ikony i relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque w dniach 11-14 października tego roku.

Czytaj więcej

Węglowskie cmentarze w internecie.

2020-09-21 16:09

Pragniemy poinformować, że funkcjonują już strony internetowe naszych cmentarzy/

Oto adresy:

- cmentarz parafialny: www.mogily.pl/weglowka

- cmentarz przy górnym kościele: www.mogily.pl/slusarzowka

W ten sposób kolejny etap inwentaryzacji cmentarzy za nami. Duszpasterze

 

 

 

Czytaj więcej

Weekendy ze Słowem Bożym dla dziewcząt u Sióstr Służebniczek N.M.P. w Krakowie

2020-09-19 15:09

 

„PYTANIA JEZUSA"

Weekendy ze Słowem Bożym dla dziewczyn

Kraków 25-27 września 2020 

 • Weekendy ze Słowem, to prowadzone przez Siostry Służebniczki NMP NP dni modlitwy, wyciszenia, pracy warsztatowej w oparciu o Słowo Boże. W sobotę i niedzielę uczestniczymy w Eucharystii, jest też możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Jest również okazja do indywidualnej rozmowy z Siostrami w atmosferze dyskrecji i zaufania.
 • Pobyt z noclegiem i wyżywieniem (3 posiłki i kącik kawowy) jest za symboliczną dowolną ofiarę. Należy wziąć ze sobą Pismo św., obuwie zamienne, ciepły sweter, notatnik, ręcznik.  Zachęcamy również do zabrania ze sobą instrumentu (osoby grające na instrumentach przenośnych).  
 • 25 września, w  piątek, spotykamy się o 18.00 w domu Sióstr Służebniczek na ul. Kordylewskiego 12 w Krakowie.
 • W celu zapisania się na Weekend ze Słowem należy zgłosić swój udział na maila lub smsa podając swoje imię i nazwisko, wiek i napisać o sobie kilka słów. O rezygnacji z Weekendu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Liczba uczestników jest różna, min 3 osoby, max. 15.

s. Aneta    anetaweron@interia.pl , 691 759 022

 

Plan Weekendu ze Słowem (może ulec  zmianie)

Piątek
 18 – rozlokowania, 18.30 – kolacja, 19.30 – spotkanie organizacyjne, 20 – wprowadzenie do modlitwy i modlitwa Słowem, 21 – wieczorny rachunek sumienia, 22 – czas milczenia.

Sobota
7.30 – modlitwa poranna, 8.00 – śniadanie, 9.00 – wprowadzenie do modlitwy Słowem, medytacja, 10. 30 – praca warsztatowa ze Słowem, 13 – obiad, 15 – czas milczenia, wprowadzenie do modlitwy Słowem, 16.00 – Adoracja, okazja do Spowiedzi, 17 – Msza św. 18 – kolacja, 19 – czas we wspólnocie, film, 21 – wieczorna modlitwa, czas milczenia.

Niedziela
7.00- Msza św, 8.00 – śniadanie, 8.45 – wprowadzenie i modlitwa Słowem Bożym, 9.30 – praca warsztatowa na podsumowanie. 10.30 – zakończenie.

 

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by