Menu:

MÓDLMY SIĘ:

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

tyhjj

Losowe zdjęcia:

Poświęcenie ołtarzy w kościele górnym

Data: 2011-11-20 19:11

Ostatnia niedziela roku liturgicznego to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Wdzięczni Bogu za wspaniałego Władcę naszych serc,  pragniemy na zakończenie roku liturgicznego złożyć mu nasze wyrazy wdzięczności, szacunku i oddania. Ta niedziela była jednak dla naszej parafialnej wspólnoty szczególna z powodu wizyty ks. kard. Stanisława Nagy’ego, który dokonał poświęcenia nowych ołtarzy bocznych w „górnym” kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej.


     Kościół „górny” to świątynia z ponad stuletnią historią. Fundatorem i budowniczym był ks. Jan Ślósarz, który uzyskał pozwolenie Kardynała Dunajewskiego, by wybudować ją na ojcowiźnie. Kościółek w stanie surowym stanął w sierpniu 1894r. Pierwsze nabożeństwo odprawił celebrując sumę ks. Jan Rowski Wincenty- proboszcz z Mszany dnia 2 sierpnia 1895r. w uroczystość Patronki Kościółka Matki Boskiej Anielskiej. W 1912 ks. Jan Ślósarz dokończył budowę kościoła i postarał się o utworzenie parafii. Historia kościoła wiąże także z sobą osobę Jana Pawła II, który odwiedził naszą miejscowość wraz z grupą młodzieży jeszcze jako biskup krakowski.

     U boku Papieża, od samego początku pontyfikatu aż do Jego śmierci, pracowała s. Eufrozyna, sercanka, krewna rodziny Ślósarzy z Węglówki. W dniu 17 lipca 2005 r. w kościele Matki Bożej Anielskiej, wybudowanym przez jej wujka ks. kanonika Jana Ślósarza, obchodziła jubileusz 50-lecia swoich ślubów zakonnych. Wówczas przywiozła ornat, który jeszcze za swojego życia Jan Paweł II podarował parafii węglowskiej. W tym ornacie Papież odprawiał Eucharystię w prywatnej kaplicy, dlatego przechowywany jest z wielką starannością jako relikwia i pamiątka.

     W tym roku, dzięki pomocy i współpracy mieszkańców w kościele zostały wykonane ołtarze boczne. Jeden z nich został poświęcony właśnie Janowi Pawłowi II, a w drugim umieszczony został obraz Porcjunkuli. Ołtarze zostały ufundowane przez węglowian: rodzinę Paryl oraz Leśniak, a wykonał je p. Marian Gaweł. Elementy dekoracyjne zostały wykonane przez p. Józefa Murzańskiego, zaś nowe obrusy ufundowała rodzina Kyrc. Dodatkowo wykonano także gablotę na papieski ornat.

Wraz z księdzem kardynałem udział w uroczystej Mszy Świętej wzięły siostry sercanki: s.Eufrozyna i s.Tobiana, które przywiozły dla naszej parafii bezcenny dar: relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

     Uroczystość poświęcenia ołtarzy nieprzypadkowo zbiegła się z innym ważnym dniem w liturgii, jakim jest Uroczystość Chrystusa Króla. Jezus, nasz Pan i Władca, chce nas obdarować swoją łaską, a przecież nikt, tak jak Maryja i oddany jej Jan Paweł II nie jest lepszym orędownikiem za nami.   

Galeria:

DSC_0090.JPGDSC_0092.JPGDSC_0101.JPGDSC_0104.JPGDSC_0111.JPGDSC_0122.JPGDSC_0141.JPGDSC_0199.JPGDSC_0228.JPGDSC_0286.JPG_DSC5134.JPG_DSC5120.JPG_DSC5067.JPG Powrót do Strony Głównej
Projekt i realizacja: © 2011 by