Menu:

MÓDLMY SIĘ:

 

Akt zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.


Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.

 

FACEBOOK:

PROGRAM UE:

dfhgrhgrsegwae

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pt. Wykonanie konserwacji zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce, której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowych organów

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROK LITURGICZNY:

 

 

 

 Rok Duszpasterski 2022/2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Losowe zdjęcia:

Aktualności:

Zmarł Tadeusz Smyksy

2020-09-02 08:09

 

W dniu 1 września br. zmarł  Tadeusz Smyksy, lat 59  (Węglówka,  os. Grotówka, nr 407). Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 września br. (sobota) w kościele parafialnym.  O godz. 12.30 - różaniec, a  o godz. 13.00 - Msza św. pogrzebowa. Następnie złożenie ciała Zmarłgo do grobu na pobliskim cmentarzu. Śp. Tadeusza polecamy modlitwie wszystkich Parafian.

 

 +++++++++++++++++

Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

R i P

 

Różaniec za śp. Tadeusza Smyskego w kaplicy przedpogrzebowej - 3.09.; 4.09. godz. 19.00


Czytaj więcej

Krakowska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę

2020-07-11 23:07

Kraków, dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Drodzy Archidiecezjanie,

Historia Polski i świata pokazuje, że w najtrudniejszych chwilach ludzie zwracali się do Boga, prosząc o ratunek i zmiłowanie, a ich modlitwa przybierała niejednokrotnie formę pieszego pielgrzymowania. Tak było w Rzymie w 590 roku, gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas, modląc się o ocalenie Wiecznego Miasta, święty papież Grzegorz Wielki poniósł w błagalnej procesji wizerunek Najświętszej Maryi Panny, zwany odtąd Salus Populi Romani, czyli „Wybawicielka ludu rzymskiego”. Podobnie było w 1711 roku, gdy w czasie trwającej zarazy dziesiątkującej stolicę narodziła się Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę. Z kolei po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r., został zorganizowany przez studentów Krakowa – jako wyraz duchowej jedności z Ojcem Świętym – „Biały Marsz” z Błoń (miejsca, gdzie Jan Paweł II celebrował Mszę świętą podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny) na Rynek, gdzie kilkaset tysięcy mieszkańców na czele z młodzieżą modliło się o zdrowie Ojca Świętego i za umierającego w Warszawie Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Idea tego Marszu doprowadziła do zapoczątkowania corocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę. Nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczna jubileuszowa 40. Pielgrzymka nie będzie mogła się odbyć w dotychczasowym tradycyjnym kształcie. W związku z trwającą epidemią do Matki Bożej Częstochowskiej wyruszą w 150-osobowych grupach jedynie przedstawiciele poszczególnych wspólnot pielgrzymkowych. Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce zapraszam do duchowej wędrówki w łączności z tymi, którzy będą przemierzać wydeptywane rokrocznie pątnicze szlaki. Niech orędownictwo u Boga św. Jana Pawła II Wielkiego, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, wybłaga wszelkie potrzebne łaski uczestnikom Pieszej Pielgrzymki, jej organizatorom i ludziom dobrej woli, gotowym podać pomocną dłoń osobom zmierzającym przed wizerunek Najświętszej Panienki Jasnogórskiej, a przede wszystkim naszej Ojczyźnie i Kościołowi w Polsce, który od ponad 1050 lat wiernie przekazuje naszemu narodowi zbawienne orędzie Ewangelii.

Z serca wszystkim błogosławię

+ Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski

Czytaj więcej

Apel Metropolity Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego

2020-07-07 22:07

 


Apel
arcybiskupa metropolity krakowskiego
do wiernych Archidiecezji Krakowskiej
o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich

„Mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!”. Tak przejmująco wyrażał swą miłość do Polski św. Jan Paweł II Wielki w 1991 roku w Kielcach, w czasie swojej IV Pielgrzymki do Ojczyzny. W jej trakcie z wielką mocą głosił wszystkim swoim rodakom, że prawdziwą i autentyczną wolność, w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i narodowym, można budować jedynie na tym fundamencie, jakim jest Dekalog. Przez całe swe życie święty Papież wiernie służył Bogu, Kościołowi i Polsce, domagając się, aby jej dzieje nigdy nie toczyły się – jak pisał w poemacie Myśląc Ojczyzna… – „przeciw prądowi sumień”.

Drodzy Siostry i Bracia!

W imię miłości do Ojczyzny i w duchu wielkiej za nią odpowiedzialności bardzo proszę Was wszystkich, także osoby starsze, które dobrze pamiętają czasy walki z Kościołem i jego nauczaniem, abyście w najbliższą niedzielę, 12 lipca br., jak najliczniej wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich i zgodnie z właściwie ukształtowanym sumieniem opowiedzieli się za tym kandydatem na urząd prezydenta RP, którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywanie ich dzieci.

Niech św. Jan Paweł II Wielki, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku, będzie dla Was wszystkich natchnieniem we wspólnym zmaganiu o autentyczną wolność. Wolność bowiem „stale trzeba [na nowo] zdobywać, [gdyż] nie można jej tylko posiadać” (por. Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna…).

Z serca Was, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 7 lipca 2020 roku

Czytaj więcej

Zmarła dr hab. Wanda Śmielak-Korombel, lekarka, związana z Węglówką przez domek letniskowy na os. Las

2020-06-28 00:06

23 cerwca 2020 r. odeszła dr hab. Wanda Śmielak-Korombel, wybitna kardiolog, wieloletnia ordynator oddziału Kardiologii szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie. Msza sw. załobna odprawiona zostanie dnia 1 lipca 2020 r. o godz. 13.00, w Kaplicy na cmentarzu Salwatorskim (kraków), po której cialo Zmarłej zostaie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.

Na prośbę Zmarłej, zamiast kwiatów, zbierane będa datki na rzecz Hospcjum domowego Mari-Med.

Zmarłą polecamy modlitwom parafian!

Czytaj więcej

Nie będzie dziś Mszy św. w górnym kościele o godz. 9.00

2020-06-21 08:06

Ze względu na sytuację powodziową w wiosce i trudności z przemieszczaniem się, nie będzie dziś Mszy św. o godz. 9.00 w górnym kościele. Intencja: Za ++ Władysława Kijaka, żonę Genowefę, Andrzeja Walencika, żonę Wiktorię, córkę

Józefę, w której mieliśmy sie modlić na tej Mszy św., zostanie dołączona do Mszy św. o godz. 17.00, którą planujemy na cmentarzu. Jeśli jednak warunki pogodowe nie ustabilizują się do godz. 16.30, Msza św. za Zmarłych Parafian zostanie odprawiona w kościele parafialnym.

Czytaj więcej

Procesja w Niedzielę Oktawy Bożego Ciała, 14 czerwca br. - po Mszy św. o godz. 11.00

2020-06-13 21:06

Aby umożliwić większej liczbie Parafian, a szczególnie Dzieciom, uczestnictwo w procesji dookoła kościoła w ramach oktawy Bożego Ciała, odbędzie sie ona na zakończenie Mszy św. o godz. 11.00, a nie jak podaliśmy w zeszłą niedzielę o godz. 17.00. W następnych dniach, do czwartku włącznie, procesja w ramach nabożenstwa czerwcowego o godz. 18.00. Przy okazji dziekujemy wszystkim Parafianom zaangażowanym w organizację procesji. Zapraszamy kolejne osoby!

Czytaj więcej

Projekt i realizacja: © 2011 by